Vårt Blad – COOP

Fotoreporter i Vårt Blad fra 1992 til 2000